The Daily Iowan

Postgame: Iowa vs. Illinois

Illinois 9 - 6 Iowa

Inside Memorial Stadium